İşaretçi Ve Sapancı Eğitimi (e-Devlet Onaylı)

EĞİTİM AMACI: Katılımcıların, sapan kullanılması ve sapanın kullanılmasına yardımcı olan işaretçinin işyerlerinde faaliyet gösterebilmesini öğrenmek ve uygulamalarını yapabilmek, iş yerlerinde kullanılan kaldırma araçlarını ve bu araçlardan kaynaklanan riskleri, risklerin bertaraf edilmesini ve bu araçlar için gerekli olan periyodik kontrolleri öğrenmelerine yardımcı olmaktır. 

KİMLER KATILABİLİR: İş Ekipmanlarının kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları yönetmeliğine göre; okuma yazma bilen veya ilkokul mezunu olan, mesleğinin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olan, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olan kişiler. 

MEVZUAT: 25.04.2013 Tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 5.ve 10. Maddesi 

SERTİFİKASYON: İşaretçi ve Sapancı eğitimine katılan ve başarılı olan kişilere Üniversite onaylı işaretçi ve sapancı sertifikası verilmektedir. 


EĞİTİM İÇERİĞİ: 

  • Tanımlar ve Yasal Mevzuat
  • Vinç operatörü, sapancı ve işaretçilerin görev tanımları ve yasal sorumlulukları. 
  • Kaldırma ekipmanları ve yardımcı malzemelerin tanımlanması 
  • Kaldırma ekipmanları ve yardımcı ekipmanlarında yasal gereklilikler 
  • Kaldırma araçları ve yardımcı ekipmanlarında periyodik kontroller 
  • Emniyetli yük bağlama esasları 
  • Yük kaldırma öncesi yapılması gereken hazırlıklar 
  • Yük bağlama ve taşıma sırasında emniyetsiz durumlar 
  • Vinç operatörü, sapancı ve işaretçi arasında operasyon sırasında etkili iletişim teknikleri 


KADROMUZ: Eğitimler, sektör deneyimi olan alan öğretmenleri, makine ve inşaat teknolojisi alanında sektör deneyimi olan mühendis veya meslek elemanları tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Eğitim içeriği


Eği̇ti̇m Tari̇hi̇: Firma ihtiyaçları doğrultusunda karşılıklı olarak belirlenmekte 

Eği̇ti̇m Süresi̇: 8 saat 

Eği̇ti̇m Yeri̇: Mecidiyeköy eğitim merkezimiz veya firma eğitim merk 

Eği̇ti̇m Danışma: 0850 303 83 99
info@proteknikbelgelendirme.com 

Kontenjan: En az 10 kişi, en çok 20 kişi 

katalog download

Teklif İsteyin

Bu eğitime katılmak ya da detaylı bilgi almak için bilgi istek formunu doldurunuz. Online bilgi talebinize en kısa sürede dönüş yapılacaktır.