Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi

Proteknik Belgelendirme olarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, işyerlerinde çalışanların güvenlikli ve sağlıklı bir ortamda çalışmaları için, çalışanlara İş Güvenliği Eğitimleri verilmektedir. 

Eği̇ti̇m Süresi:

  • Çok Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için yılda en az bir defa 16 saat 
  • Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için 2 yılda bir en az 12 saat 
  • Az Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için 3 yılda bir en az 8 saat 

 

EĞİTİM AMACI: İş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir yer temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı güvenliği bilincini oluşturarak uygun davranışları kazandırmaktır. 

KİMLER KATILABİLİR: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamında bulunan iş yerlerindeki tüm çalışanlar. 

MEVZUAT: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 28648 sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

SERTİFİKASYON: Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimine katılan kişilere yasal mevzuata uygun olarak düzenlenmiş sertifika verilmektedir. 

KADROMUZ: Eğitimler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan sertifikalı iş güvenliği uzmanları tarafından verilmektedir. 

 

EĞİTİM İÇERİĞİ:  

1. Genel konular 

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, 
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, 
c) İşyeri temizliği ve düzeni, 
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar, 

2. Sağlık konuları 

a) Meslek hastalıklarının sebepleri, 
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, 
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, 
ç) İlkyardım, 
d) Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim, 

3. Teknik konular 

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, 
b) Elle kaldırma ve taşıma, 
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, 
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, 
d) Ekranlı araçlarla çalışma, 
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, 
f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, 
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri, 
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı, 
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, 
ı) Tahliye ve kurtarma, 

 

Eğitim içeriği


Eği̇ti̇m Tari̇hi̇: Firma ihtiyaçları doğrultusunda karşılıklı olarak belirlenmekte 

Eği̇ti̇m Yeri̇: Mecidiyeköy eğitim merkezimiz veya firma eğitim merkezi 

Eği̇ti̇m Danışma: 0850 303 83 99
info@proteknikbelgelendirme.com 

Kontenjan: En az 5 kişi, en çok 20 kişi 

katalog download

Teklif İsteyin

Bu eğitime katılmak ya da detaylı bilgi almak için bilgi istek formunu doldurunuz. Online bilgi talebinize en kısa sürede dönüş yapılacaktır.