Kurumlara Özel Aci̇l Durum Eylem Planı


ACİL DURUM EYLEM PLANI

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 11-12. maddesi ve binaların yangından korunması hakkında yönetmelik gereği;

İşveren; İş yeri ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirlenmesini ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınmasını sağlamalıdır.

Bu amaçla firmaların acil durum planlamasını yapmaları, en az altı ayda bir tatbikatla personelin eğitimini ve meydana gelebilecek zarar ve hasarın önüne geçilmesini sağlamalıdır.

Uzmanlarımız, işyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarına göre öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı hazırlamak için;

 • Olması muhtemel acil durumları değerlendirir
 • Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirler
 • Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirlerin alınmasını sağlar.
 • Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yapar
 • Çalışanları acil durumlara hazırlanmak amacıyla tatbikatlar ve tahliye senaryoları yapar,
 • Acil durum işaretleme çalışmaları, toplanma yerleri ve ekipleri oluşturur,
 • İşin niteliğine göre çalışanlara; Koruma, kurtarma, söndürme, deprem, sel, sabotaj ve ilkyardım konularında eğitim verir.
 • İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK için tıklayınız.

  katalog download

  Teklif İsteyin

  Bu eğitime katılmak ya da detaylı bilgi almak için bilgi istek formunu doldurunuz. Online bilgi talebinize en kısa sürede dönüş yapılacaktır.